Polityka dotycząca ochrony prywatności

Ostatnia aktualizacja: Marzec 2023

Firma Almirall S.A. (“Almirall”, “my”, “nas”, “nasz”) dokłada wszelkich starań w celu ochrony prywatności swoich udziałowców oraz stosowania się do zasad dotyczących ochrony danych oraz obowiązujących praw.

Niniejsza Polityka dotycząca ochrony prywatności, wraz z naszymi Warunkami korzystania i Polityką dotyczącą plików cookie, określają podstawy, na jakich gromadzimy i przetwarzamy wszelkie Twoje dane osobowe pozyskane podczas poruszania się po www.ninainpsoriasis.com („Strona”).

Odwiedzając naszą Stronę, wyrażasz zgodę na praktyki opisane w niniejszej Polityce. Korzystając ze Strony, wyrażasz tym samym zgodę na warunki niniejszej Polityki dotyczącej ochrony prywatności. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o tym dokumencie oraz o tym, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe, skontaktuj się z naszym Globalnym inspektorem ochrony danych, pisząc na adres e-mail dpo.global@almirall.com.

Kto jest administratorem ujawnianych przez Ciebie danych? Jednostką prawną, która gromadzi i przetwarza Twoje dane, występując w roli administratora danych, jest Almirall S.A. Informacje o nas znajdziesz na naszej stronie www.almirall.com.
Jaki rodzaj danych osobowych przetwarzamy? Przetwarzamy dane osobowe gromadzone za pośrednictwem Twojego korzystania ze Strony z technicznej perspektywy i za pomocą plików Cookie.
Dla jakich celów potrzebne są nam Twoje dane osobowe? Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w celu udostępniania Ci Strony.
Na jakiej podstawie prawnej opieramy się przetwarzając Twoje dane osobowe? Opieramy się na zasadzie uzasadnionego zainteresowania.
Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe? Twoje dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane do momentu, w którym Almirall będzie zobowiązana do zastosowania się do jakichkolwiek związanych ze Stroną prawnych zobowiązań.
Czy będziemy udostępniać Twoje dane osobowe innym? Twoje dane nie będą udostępniane stronom trzecim, innym niż nasi dostawcy usług internetowych, którzy pomagają nam w oferowaniu Ci dostępu do Strony.
Jakie są Twoje (użytkownika) prawa jako podmiotu, od którego pochodzą dane, oraz jak możesz ich dochodzić? Korzystanie z praw przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony prywatności oraz inne lokalne prawa będą miały zastosowanie zgodnie z organizacyjnymi i technicznymi cechami związanymi z realizowanym przetwarzaniem danych.

Aby uzyskać więcej informacji o Ochronie prywatności i Ochronie Danych, zapoznaj się z sekcją Dodatkowe informacje.

2. Dodatkowe informacje

2.1. Kto jest administratorem gromadzonych przez nas danych?

Dla celów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR) oraz wszelkich lokalnych obowiązujących praw, administratorem ujawnianych przez Ciebie za pośrednictwem Strony danych jest Almirall, S.A., hiszpańska firma z siedzibą w Ronda General Mitre 151, 08022 Barcelona, numer VAT A-58869389, zarejestrowana w Companies Registry of Barcelona w tomie 21795, arkusz 32, strona nr B-28.089 oraz pod numerem Ministerstwa Zdrowia i Spraw Konsumenckich - 1889E.

Możesz się z nami skontaktować pod numerem telefonu (+34) 93 291 30 00.

Zwracamy uwagę na to, że przez administratora danych rozumie się prawną jednostkę, która decyduje dla jakich celów i jakimi środkami przetwarzane są Twoje dane osobowe.

2.2. Jaki typ danych osobowych przetwarzamy?

Podczas Twojego poruszania się po Stronie niektóre informacje mogą być biernie gromadzone (tzn. gromadzone bez Twojego aktywnego udziału) za pomocą różnych technologii. My oraz nasi zewnętrzni dostawcy usług internetowych biernie gromadzimy i wykorzystujemy informacje przy wykorzystaniu następujących narzędzi:

  • Używając plików cookie: Cookies to fragmenty informacji przechowywane bezpośrednio na komputerze, z którego korzystasz. Pliki cookie pozwalają nam na gromadzenie informacji o Tobie, takich jak: typ przeglądarki, czas, jaki spędziłeś przeglądając stronę, odwiedzone zakładki i preferencje językowe. My oraz nasi dostawcy usług wykorzystujemy te informacje dla celów bezpieczeństwa, aby ułatwiać poruszanie się po stronie i skuteczniej wyświetlać informacje. Wykorzystujemy pliki cookie także po to, aby rozpoznawać Twój komputer lub urządzenie, co ułatwia Ci korzystanie ze Strony i sprawia, że Strona wyświetla się na Twoim urządzeniu w sposób prawidłowy. Ponadto używamy plików cookie, aby gromadzić dane statystyczne o korzystaniu ze Strony, żeby móc ciągle ulepszać jej design i funkcjonalność, zrozumieć jak poszczególne osoby korzystają ze Strony oraz jako pomoc w rozwiązywaniu związanych z nią pytań. Niektóre z wykorzystywanych przez nas plików cookie są zarządzane dla nas przez zewnętrzne firmy. Możesz odmówić instalacji tych plików cookie postępując zgodnie z instrukcjami swojej przeglądarki internetowej. Jednakże, jeśli ich nie zaakceptujesz, możesz doświadczać pewnych trudności w użytkowaniu Strony. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie, zobacz naszą Politykę dotyczącą plików cookie.
  • Za pomocą Twojej przeglądarki: Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach dzienników serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła nam. Informacje te to: typ i wersja używanej przeglądarki, system operacyjny, adres URL strony odsyłającej, nazwa hosta komputera, czas zapytania serwera i adres IP.

2.3. Dla jakich celów potrzebne są nam Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą wykorzystane w celu udostępnienia Ci treści Strony. Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia bezbłędnego wyświetlania Strony i ulepszania treści oferowanych za pośrednictwem Strony i jej funkcjonalności, oraz w celu pozyskania zbiorczych danych analitycznych o ruchu na naszej Stronie. Twoje dane osobowe nie zostaną wykorzystane w żadnym innym celu.

2.4. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane do momentu, w którym Almirall będzie zobowiązana do zastosowania się do jakichkolwiek związanych ze Stroną prawnych zobowiązań.

2.5. Na jakiej podstawie prawnej opieramy się przetwarzając Twoje dane osobowe?

Przetwarzając Twoje dane osobowe dla celów wymienionych powyżej opieramy się na zasadzie naszego uzasadnionego zainteresowania w prowadzeniu Strony.

2.6. Czy będziemy udostępniać Twoje dane osobowe innym?

Twoje dane nie będą udostępniane stronom trzecim, innym niż nasi dostawcy usług internetowych, którzy pomagają nam w dostarczaniu Ci informacji związanych ze Stroną (np. dla danych analitycznych), (odtąd zwanym „Odbiorcami”). Gdy informacje muszą zostać przesłane Odbiorcom przebywającym poza strefą Europejskiego Obszaru Gospodarczego do kraju, który nie dostał decyzji Komisji Europejskiej o odpowiednim poziomie ochrony, dane osobowe będą należycie chronione standardowymi klauzulami umów zatwierdzonymi przez Komisję Europejską lub wiążącymi regułami korporacyjnymi podmiotu przetwarzającego dane.

2.7. Jakie są Twoje (użytkownika) prawa jako podmiotu, od którego pochodzą dane, oraz jak możesz ich dochodzić?

  1. Prawo dostępu: moznacza prawo do uzyskania dostępu do Twoich informacji, które są przetwarzane przez firmę Almirall.
  2. Prawo do korekty: oznacza prawo do tego, żeby poprawiono informacje o Tobie, jeśli są one niepoprawne lub niekompletne.
  3. Prawo do usunięcia danych: ico, w prostych słowach, oznacza prawo do żądania usunięcia informacji dotyczących użytkownika, jeśli nie istnieje żaden istotny powód, dla którego organizacja musiałaby kontynuować ich przechowywanie. Prawo to jest także znane w formie „prawa do bycia zapomnianym”, jednak prawo to nie jest tym samym, co prawo do usunięcia danych i istnieją od niego odstępstwa.
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania: oznacza prawo do „zablokowania” lub powstrzymania dalszego wykorzystywania mających z Tobą związek informacji, w określonych okolicznościach. Zwracamy uwagę na to, że gdy ograniczone zostaje przetwarzanie informacji, Almirall nadal może przechowywać Twoje informacje, jednak nie może ich dłużej wykorzystywać.
  5. Prawo do przenoszenia danych: moznacza prawo do pozyskania i ponownego wykorzystania danych osobowych przez strony trzecie w uporządkowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu komputerowego formacie, w określonych okolicznościach. Jeśli zwrócisz się z prośbą o bezpośrednie przekazanie Twoich danych innemu administratorowi danych, stanie się tak tylko wtedy, jeśli będzie to technicznie możliwe.
  6. Prawo do wniesienia sprzeciwu: oznacza prawo do wniesienia sprzeciwu wobec pewnych rodzajów przetwarzania danych, w niektórych okolicznościach.

Powołanie się na wyżej wymienione prawa obowiązuje zgodnie z organizacyjnymi i technicznymi cechami dokonanego przetworzenia danych.

Jeśli pragniesz powołać się na jedno z wyżej wymienionych praw, możesz wysłać mam elektroniczny wniosek na adres e-mail datamanagerglobal@almirall.com.

https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en#member-es.